Informacja o wynikach naboru na stanowisko: od podinspektora do specjalisty w Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości – sekcji Strefa Startup Gdynia

Gdynia, dnia 26.07.2018r.
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: 
od podinspektora do specjalisty w Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości –
sekcji Strefa Startup Gdynia
 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, informuje o zakończeniu naboru na stanowisko od podinspektora do specjalisty w Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości - sekcji Strefa Startup Gdynia.
 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia informuje, że w wyniku zakończenia procedury   naboru na ww. stanowisko wybrano:

Panią Karolinę Wenskowską, zam. w Gdańsku
 
Wybrana kandydatka posiada wykształcenie wyższe i kilkuletni staż pracy, w tym w obszarze zadań  określonych w zakresie obowiązków, wskazanych w naborze. Pani Karolina Wenskowska wykazała się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, tematyki związanej z przedsiębiorczością oraz współpracą środowiska biznesowego. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w sposób interesujący przedstawiła swoje umiejętności i doświadczenie, wykazując się jednocześnie swobodą wypowiedzi, umiejętnością wystąpień publicznych i łatwością nawiązywania kontaktów. Posiada doświadczenie w organizacji warsztatów od strony merytorycznej jak i technicznej.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka sprawiała wrażenie osoby, która ma w pełni zgodne z naszym, wyobrażenie na temat specyfiki i charakteru pracy na tym stanowisku również w aspekcie pracy zespołowej, (przy jednoczesnym dużym poziomie samodzielności).

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje osobowe kandydatki w pełni odpowiadają zadaniom przypisanym stanowisku, będącym przedmiotem naboru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Dorota Krause-Leyk
Data wytworzenia informacji: 27.07.2018
Data udostępnienia informacji: 27.07.2018