Dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni

Informacja o wyniku naboru na DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH w GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH w GDYNI

Adres: Gdynia, ul. Wejherowska 65

Wyniki naboru:
Imię i nazwisko:         Przemysław Lebiedziński
Zamieszkała:               Gdynia

Uzasadnienie: Komisja podjęła decyzję o wyborze pana Przemysława Lebiedzińskiego. Pan Przemysław Lebiedziński wykazał się wymaganą wiedzą i doświadczeniem zawodowym. W jasny i rzeczowy sposób przestawił swoją diagnozę potrzeb społecznych miasta Gdyni w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych, pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koncepcję programową, organizacyjną i ekonomiczną funkcjonowania placówki.
Pan Przemysław Lebiedziński jest osobą komunikatywną, konkretną, którego cechują zdolności kierownicze i organizatorskie, nie ma problemu z podejmowaniem decyzji.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata, w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której prezentował swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 27.06.2019
Data udostępnienia informacji: 27.06.2019