Dyrektor Żłobka "Niezapominajka"

Informacja o wyniku naboru na DYREKTORA ŻŁOBKA „NIEZAPOMINAJKA”

Prezydent Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko DYREKTORA ŻŁOBKA „NIEZAPOMINAJKA”

Adres: Gdynia, ul. Wójta Radtkego 23

Wyniki naboru:
Imię i nazwisko:         Anna Damaszke
Zamieszkała:               Koleczkowo

Uzasadnienie: Komisja podjęła decyzję o wyborze pani Anny Damszke. Pani Anna Damaszke wykazała się wymaganą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
Pani Anna Damaszke ukończyła studia magisterskie na kierunku położnictwa. Posiada doświadczenie zawodowe jako koordynator filii żłobka. Do jej obowiązków należało: organizowanie i nadzór nad właściwym funkcjonowaniem żłobka, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla dzieci oraz pracy dla podległego personelu oraz właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi. Pani Anna Damaszke osiągnęła bardzo dobre wyniki podczas procesu rekrutacji. Dzięki zdobytemu doświadczeniu Pani Anna Damaszke zna zasady ekonomiczno-finansowe działania jednostki. Pani Anna Damaszke posiada umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji, cechują ją również zdolności kierownicze i organizatorskie, nie ma problemu z podejmowaniem decyzji.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki, w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz przedstawiła przygotowaną koncepcję programową, organizacyjną i ekonomiczną Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 09.08.2018
Data udostępnienia informacji: 09.08.2018