Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr w Przedszkolu nr 59 w Gdyni

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Styczyńska.

 
Uzasadnienie:
Pani Agnieska Styczyńska udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Posiada znajomość programu „Kadry” oraz wiedzę na temat prowadzenia akt osobowych pracownika. Zna zasady sporządzania dokumentów kadrowych.
Wykazała się znajomością przepisów Kodeksu Pracy oraz Ustawy Karta Nauczyciela. Pani Agnieszka Styczyńska posiada wiedzę merytoryczną i dobre przygotowanie zawodowe niezbędne na wymaganym stanowisku. Ponadto w pracy na dotychczasowym stanowisku wykazała się umiejętnością działania zespołowego, zaangażowaniem i umiejętnością budowania dobrych relacji  ze współpracownikami oraz życzliwością i wysoką kulturą osobistą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Dukat
Wprowadził informację: Katarzyna Szulc
Data wytworzenia informacji: 12.08.2019
Data udostępnienia informacji: 12.08.2019