Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni

Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni informuje o niezakończonym naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr.

Uzasadnienie:

Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja nie dokonała wyboru żadnej kandydatki.
Nabór nierozstrzygnięty z powodu braku kandydatów spełniających wymagania i oczekiwania Komisji.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatek oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatki prezentowały swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

W związku z powyższym nabór zostanie ogłoszony ponownie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janina Ostałowska
Wprowadził informację: Mirosław Czudowski
Data wytworzenia informacji: 13.06.2018
Data udostępnienia informacji: 13.06.2018