Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji-DI

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie:
Nabór nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Komisja zdecydowała o powtórzeniu naboru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 29.07.2019
Data udostępnienia informacji: 29.07.2019