Informacja o wyniku naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji-DZP

Gdyńskie Centrum Sportu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji został wybrany:

Imię i nazwisko: Tomasz Klein ,
zamieszkały : Gdynia,

Uzasadnienie :
Pan Tomasz Klein spełnia wymogi postawione w ogłoszeniu o naborze, posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się znajomością obsługi postępowań przetargowych. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakt z rozmówcą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 05.08.2019
Data udostępnienia informacji: 05.08.2019