Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty – animatora klubu seniora w Centrum Aktywności Seniora w Gdyni

Dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko Specjalisty – animatora klubu seniora.
Adres: 81-364 Gdynia ul. 3 Maja 27 - 31
Wyniki naboru:
Imię i nazwisko: Daria Szopa
Zamieszkała: Gdynia
Uzasadnienie:
Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani Darii Szopy, która spełniła wszystkie wymogi formalne zwarte w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada wyższe wykształcenie w dziedzinie filologii angielskiej i kulturoznawstwa. Doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi w pracy w samorządowej instytucji kultury, realizując zadania zbieżne z zakresem wymaganym na stanowisku animatora klubu seniora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na powyższym stanowisku pracy.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 31.07.2019
Data udostępnienia informacji: 31.07.2019