Wynik naboru na stanowiska: Opiekuna dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły oraz nauczyciela wspomagającego.

Wynik naboru na stanowiska:
Opiekuna dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły oraz nauczyciela wspomagającego.
Wynik naboru na stanowisko: Opiekuna dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 informuje, że w wyniku zakończenia naboru ogłoszonego 19.02.2019r. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych podjęto decyzję o zatrudnieniu Pana Sebastiana Frąszczaka na stanowisko Opiekuna dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły. 
W przypadku stanowiska nauczyciela wspomagającego konkurs nie został rozstrzygnięty.
Uzasadnienie nierozstrzygnięcia konkursu
Żaden z kandydatów, którzy złożyli oferty w ramach konkursu na stanowisko nauczyciela wspomagającego nie spełnił wszystkich wymagań niezbędnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
W związku z powyższym kandydaci nie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu.
Konkurs w zakresie stanowisko nauczyciela wspomagającego pozostał nierozstrzygnięty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Romanowska-Szychowska
Wprowadził informację: Andrzej Łysaczenko
Data wytworzenia informacji: 22.03.2019
Data udostępnienia informacji: 22.03.2019