Wynik naboru na stanowisko nauczyciela wspomagającego

Wynik naboru na stanowisko:
Nauczyciela wspomagającego.
Wynik naboru na stanowisko: Nauczyciela wspomagającego - podjęto decyzję o zatrudnieniu Pana Mariusza Kalinowskiego na stanowisku Nauczyciela Wspomagającego w ZSP 1 od 15 kwietnia 2019 roku, w wym. 1 etat na czas określony.


Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 informuje, że w wyniku zakończenia naboru ogłoszonego 25.03.2019r. po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych podjęto decyzję o zatrudnieniu Pana Mariusza Kalinowskiego na stanowisku Nauczyciela Wspomagającego w ZSP 1 od 15 kwietnia 2019 roku, w wym. 1 etat na czas określony.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się przygotowaniem zawodowym oraz wymaganym doświadczeniem w pracy.
Komisja podjęła decyzję na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat prezentował swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Romanowska-Szychowska
Wprowadził informację: Andrzej Łysaczenko
Data wytworzenia informacji: 08.05.2019
Data udostępnienia informacji: 08.05.2019