Wynik naboru na stanowisko od specjalisty do starszego specjalisty ds. kadr w Gdyńskim Centrum Zdrowia

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko w Gdyńskim Centrum Zdrowia, została wybrana Pani:
Agata Fijałkowska, zamieszkała w Wejherowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych wybrana kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Agata Fijałkowska posiada doświadczenie w obsłudze kadrowej pracowników.
W ocenie komisji rekrutacyjnej wykazała się największą wiedzą z zakresu przepisów ujętych w ogłoszeniu o pracę. Na przygotowany zestaw pytań kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Zarówno wiedza, odbyte szkolenia, jak i dotychczasowe doświadczenie rokują prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku od specjalisty do starszego specjalisty ds. kadr.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Klupa
Ostatnio zmodyfikował: Anna Klupa
Data wytworzenia informacji: 22.08.2019
Data udostępnienia informacji: 22.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.08.2019 17:22 Dodanie informacji Anna Klupa