Wynik naboru na stanowisko specjalisty ds. płac w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2

Wynik naboru na stanowisko specjalisty ds. płac w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207.

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani:


Małgorzata Gacka - Gawrońska, zamieszkała w Gdyni
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych wybrana kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Małgorzata Gacka - Gawrońska jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania z zakresu zarządzania finansami. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań dotyczących rozliczeń finansowych. Pracowała na stanowisku specjalisty ds. księgowości w jednostkach budżetowych.
Pani Małgorzata Gacka - Gawrońska wykazała się najlepszą wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym związanym ze stanowiskiem specjalisty ds. płac. Na zadane pytania  kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi, co rokuje na prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku specjalisty ds. płac.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Szczęśniak
Wprowadził informację: Arkadiusz Gużyński
Data wytworzenia informacji: 25.07.2019
Data udostępnienia informacji: 25.07.2019