Wyniki naboru na wolne stanowiska w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Gdyni.

Wyniki naboru na wolne stanowiska w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Gdyni.
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Gdyni informuje, że w wyniku przeprowadzonych naborów w miesiącu lipcu i sierpniu 2018 roku i zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska: 
Nauczyciel języka angielskiego w wymiarze 18/18 (na zastępstwo)
Nauczyciel informatyki w wymiarze 18/18
Nauczyciel WOS w wymiarze 2/18

pracę w miesiącu wrześniu podjęły następujące osoby:
- Pani: Magdalena Krzak z Gdyni- nauczyciel j. angielskiego- zastępstwo;
- Pan: Jarosław Rogożeński z Gdyni- nauczyciel informatyki;
- Pan: Piotr Jóźwiak z Gdyni- nauczyciel WOS.

Zastosowane metody i techniki naboru:
- wstępna weryfikacja na postawie złożonych dokumentów;
- rozmowa kwalifikacyjna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych wybrani kandydaci spełnili  niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazali się kwalifikacjami, wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem zawodowym.
Dyrektor ZSP 1 Krystyna Romanowska- Szychowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Romanowska-Szychowska
Wprowadził informację: Andrzej Łysaczenko
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Łysaczenko
Data wytworzenia informacji: 05.10.2018
Data udostępnienia informacji: 05.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.10.2018 14:49 Korekta Andrzej Łysaczenko
05.10.2018 14:45 Korekta Andrzej Łysaczenko