Aplikant Straży Miejskiej

Informacja o wyniku naboru na APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

 Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Przemysław Ropel
Zamieszkała:               Gdynia
Imię i nazwisko:         Daniel Twardziak
Zamieszkały:              Gdańsk
Imię i nazwisko:         Michał Majewski
Zamieszkała:               Gdynia
Imię i nazwisko:         Marcin Romanów
Zamieszkały:              Gdańsk

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrano 4 kandydatów. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 12.03.2019
Data udostępnienia informacji: 12.03.2019