Geodeta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Informacja o wyniku naboru na GEODETĘ W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI – REFERACIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Urząd Miasta Gdyni informuje o niezakończonym naborze na stanowisko GEODETY W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI – REFERACIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Uzasadnienie:
Urząd Miasta Gdyni informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja nie dokonała wyboru kandydata.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 11.09.2019
Data udostępnienia informacji: 11.09.2019