Główny specjalista w Wydziale Budynków - Referacie Inwestycji

Informacja o wyniku naboru na GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ W WYDZIALE BUDYNKÓW – REFERACIE INWESTYCJI

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE BUDYNKÓW – REFERACIE INWESTYCJI

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Katarzyna Mieczkowska
Zamieszkała:              Gdynia

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została pani Katarzyna Mieczkowska. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko głównego specjalisty. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 18.03.2019
Data udostępnienia informacji: 18.03.2019