Inspektor (Koordynator Projektów) w Wydziale Edukacji - Referacie Projektów Edukacyjnych

Informacja o wyniku naboru na INSPEKTORA (KOORDYNATORA PROJEKTÓW) W WYDZIALE EDUKACJI – REFERACIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko INSPEKTORA (KOORDYNATORA PROJEKTÓW) W WYDZIALE EDUKACJI – REFERACIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Aleksandra Ziembińska-Gumiela
Zamieszkała:              Gdynia

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została pani Aleksandra Ziembińska-Gumiela. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko inspektora (Koordynatora Projektów). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 29.05.2019
Data udostępnienia informacji: 29.05.2019