Od podinspektora do głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji - Referacie Przygotowania Inwestycji

Informacja o wyniku naboru na OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE INWESTYCJI – REFERACIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE INWESTYCJI – REFERACIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Grzegorz Baranowski
Zamieszkały:              Rumia
Imię i nazwisko:         Małgorzata Przybyła
Zamieszkała:              Gdynia

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrano 2 kandydatów. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 17.05.2019
Data udostępnienia informacji: 17.05.2019