Od podinspektora do inspektora w Biurze ds. Dzielnic - 1/2 etatu

Informacja o wyniku naboru na OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W BIURZE DS. DZIELNIC – 1/2 ETATU

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W BIURZE DS. DZIELNIC – 1/2 ETATU

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Aneta Mokrzycka
Zamieszkała:              Rumia

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została pani Aneta Mokrzycka. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko od podinspektora do inspektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 09.10.2019
Data udostępnienia informacji: 09.10.2019