Od podinspektora do inspektora w Wydziale Dochodów - Referacie Dochodów z Mienia Komunalnego

Informacja o wyniku naboru na OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W WYDZIALE DOCHODÓW – REFERACIE DOCHODÓW Z MIENIA KOMUNALNEGO

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W WYDZIALE DOCHODÓW – REFERACIE DOCHODÓW Z MIENIA KOMUNALNEGO

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Patrycja Belt
Zamieszkała:              Gdynia

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została pani Patrycja Belt. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko od podinspektora do inspektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 09.10.2019
Data udostępnienia informacji: 09.10.2019