Od podinspektora do inspektora w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Gedoezji - Referacie Administrowania Gruntami

Informacja o wyniku naboru OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA w WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI- REFERACIE ADMINISTROWANIA GRUNTAMI

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI – REFERACIE ADMINISTROWANIA GRUNTAMI
Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Wynik naboru:
Imię i nazwisko: Mateusz Baczewski
Zamieszkały: Gdynia
 
Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrany został Pan Mateusz Baczewski. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko od podinspektora do inspektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Olga Twardowska - Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 02.07.2019
Data udostępnienia informacji: 02.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2019 12:24 Aktualizacja treści Dorota Kubalska-Krężel
02.07.2019 12:23 Aktualizacja treści Dorota Kubalska-Krężel
02.07.2019 12:23 Aktualizacja treści Dorota Kubalska-Krężel