Od podinspektora do inspektora w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji - Referacie Relacji z Mediami

Informacja o wyniku naboru na OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACJI – REFERACIE RELACJI Z MEDIAMI

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACJI – REFERACIE RELACJI Z MEDIAMI

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Monika Kowalska
Zamieszkała:              Gdynia
Imię i nazwisko:         Dawid Targosiński
Zamieszkały:              Gdynia

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrano 2 kandydatów. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko od podinspektora do inspektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów, w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną oraz zadanie praktyczne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019
Data udostępnienia informacji: 11.03.2019