Podinspektor (kasjer/kasjerka) w Wydziale Księgowości - Referacie Rozliczeń Finansowych

Informacja o wyniku naboru na PODINSPEKTORA (KASJER/KASJERKA) W WYDZIALE KSIĘGOWOŚCI – REFERACIE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko PODINSPEKTORA (KASJER/KASJERKA) W WYDZIALE KSIĘGOWOŚCI – REFERACIE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Beata Stanik
Zamieszkała:              Gdynia

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została pani Beata Stanik. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko podinspektora (kasjer/kasjerka). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 19.06.2019
Data udostępnienia informacji: 19.06.2019