Podinspektor w Samodzielnym Referacie Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością - 1/2 etatu

Informacja o wyniku naboru na PODINSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE PROJEKTÓW UNIJNYCH I ZARZĄDZANIA MOBILNOŚCIĄ – 1/2 ETATU

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko PODINSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE PROJEKTÓW UNIJNYCH I ZARZĄDZANIA MOBILNOŚCIĄ – 1/2 ETATU

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Marcin Górecki
Zamieszkały:              Gdańsk

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrany został pan Marcin Górecki. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko podinspektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 11.10.2019
Data udostępnienia informacji: 11.10.2019