Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - Referacie Katastru Nieruchomości

Informacja o wyniku naboru na PODINSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI – REFERACIE KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko PODINSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI – REFERACIE KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Anika Budny
Zamieszkała:              Gdynia

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została pani Anika Budny. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko podinspektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 12.11.2019
Data udostępnienia informacji: 12.11.2019