Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym - Kancelarii Ogólnej

Informacja o wyniku naboru na PODINSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM – KANCELARII OGÓLNEJ

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończonym naborze na stanowisko PODINSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM – KANCELARII OGÓLNEJ

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:

Imię i nazwisko:         Magdalena Dulas
Zamieszkała:               Gdynia

Imię i nazwisko:         Ewelina Zawadka
Zamieszkała:               Gdynia

Imię i nazwisko:         Iwona Karasiewicz
Zamieszkała:               Gdynia

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrano Panie – Magdalenę Dulas, Ewelinę Zawadkę i Iwonę Karasiewicz. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatki spełniły wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na stanowisko podinspektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 01.07.2019
Data udostępnienia informacji: 01.07.2019