Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych - Referacie ds. Świadczeń

Informacja o wyniku naboru na PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH – REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH – REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko:         Joanna Szymborska
Zamieszkała:              Wejherowo
Imię i nazwisko:         Anna Kuberna
Zamieszkała:              Gdynia

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrane zostały 2 kandydatki. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatki spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko podinspektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 02.12.2019
Data udostępnienia informacji: 02.12.2019