Podinspektor w Wydziale Środowiska- Referacie Gospodarki Odpadami

Informacja o wyniku naboru na Podinspektor w Wydziale Środowiska- Referacie Gospodarki Odpadami

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko PODINSPEKTOR W WYDZIALE ŚRODOWISKA- REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI.

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:

Imię i nazwisko:        Agnieszka Królak
Zamieszkała:            Gdynia

Imię i nazwisko:       Joanna Czarnecka
Zamieszkała:           Gdynia

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrane zostały 2 kandydatki. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatki spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko podinspektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Olga Twardowska - Stępień
Data wytworzenia informacji: 13.11.2019
Data udostępnienia informacji: 13.11.2019