Specjalista w Gdyńskim Centrum Kontaktu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko SPECJALISTA W GDYŃSKIM CENTRUM KONTAKTU

Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko SPECJALISTA W GDYŃSKIM CENTRUM KONTAKTU

Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Wynik naboru:
Imię i nazwisko: Kamil Konopiński
Zamieszkały: Gdynia

Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrany został pan Kamil Konopiński. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko specjalisty. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Olga Twardowska - Stępień
Data wytworzenia informacji: 15.07.2019
Data udostępnienia informacji: 15.07.2019