Wyniki naborów na stanowisko ds. badań i partycypacji w Laboratorium Innowacji Społecznych

Wyniki naborów na stanowisko od inspektora do głównego specjalisty ds. badań i partycypacji.
Pani Anna Fedas, zamieszkała w Gdańsku:
Pani Anna Fedas  ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu filologii polskiej. Kandydatka posiada ponad pięcioletnie doświadczenie pracy w Europejskim Centrum Solidarności jako  główny specjalista ds. edukacji obywatelskiej.
                Kandydatka wykazała się umiejętnością analizy danych oraz formułowania na ich podstawie własnych wniosków. Ponadto wykazała się bardzo dobrym zaangażowaniem w działania obywatelskie oraz dużą umiejętnością autorefleksji na temat realizowanych działań. 
                Jest osobą komunikatywną, z łatwością nawiązuje kontakty interpersonalne.
 
Niestety Pani Anna Fedas zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Pani Joanna Krukowska, zamieszkałą w Gdyni:
Pani Joanna Krukowska ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Gdański na kierunku socjologii, a obecnie jest doktorantką socjologicznych studiów doktoranckich. Posiada doświadczenie w realizacji badań, głównie o charakterze ilościowym. Współpracowała przy tworzeniu Gdańskiego Modelu Rozwoju Społeczności Lokalnych stworzonego przez Urząd Miasta Gdańsk. Aktualnie jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.
                Kandydatka wykazała się zdolnościami analitycznymi i umiejętnością interpretacji danych.
W realizacji zadania grupowego wykazała się umiejętnością prezentacji własnych pomysłów i oryginalnym, twórczym podejściem do zadania.
                Jest osobą zmotywowaną do pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Łukasz Kierznikiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Kierznikiewicz
Data wytworzenia informacji: 28.08.2018
Data udostępnienia informacji: 30.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.08.2018 08:46 Aktualizacja treści Łukasz Kierznikiewicz