Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko ds. administracji w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani:

Dorota Siedlecka, zamieszkała w Gdyni.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych wybrana kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone
w ogłoszeniu o naborze. Pani Dorota Siedlecka posiada wymagane doświadczenie w zakresie obsługi administracyjnej w Powiatowym Zespołe ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ocenie komisji rekrutacyjnej wykazała się wiedzą z zakresu przepisów ujętych w ogłoszeniu o pracę. Na przygotowany zestaw pytań kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Zarówno wiedza, jak i dotychczasowe doświadczenie rokują prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku od podinspektora do starszego specjalisty ds. administracji w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Melki
Ostatnio zmodyfikował: Anna Melki
Data wytworzenia informacji: 09.09.2019
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2019 14:09 Aktualizacja treści Anna Melki
03.10.2019 14:08 Dodanie informacji Anna Melki