Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko ds. płac i księgowości w Gdyńskim Centrum Zdrowia

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani:

Agnieszka Rynkowska - Ochrymiuk, zamieszkała w Gdańsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych wybrana kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Agnieszka Rynkowska - Ochrymiuk posiada wymagane doświadczenie w zakresie płac i księgowości.
W ocenie komisji rekrutacyjnej wykazała się największą wiedzą z zakresu przepisów ujętych w ogłoszeniu o pracę. Na przygotowany zestaw pytań kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Zarówno wiedza, jak i dotychczasowe doświadczenie rokują prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku od referenta do specjalisty ds. płac i księgowości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Klupa
Ostatnio zmodyfikował: Anna Klupa
Data wytworzenia informacji: 30.08.2019
Data udostępnienia informacji: 30.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.08.2019 17:36 Dodanie informacji Anna Klupa