Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko ds. projektów unijnych w Gdyńskim Centrum Zdrowia

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani:

Agnieszka Grzesik - Urban, zamieszkała w Gdyni.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych wybrana kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Agnieszka Grzesik - Urban posiada wymagane doświadczenie w zakresie realizacji projektów unijnych. W ocenie komisji rekrutacyjnej wykazała się największą wiedzą z zakresu przepisów ujętych w ogłoszeniu o pracę. Na przygotowany zestaw pytań kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Zarówno wiedza, jak i dotychczasowe doświadczenie rokują prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku od inspektora do głównego specjalisty ds. projektów unijnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Melki
Ostatnio zmodyfikował: Anna Melki
Data wytworzenia informacji: 21.09.2019
Data udostępnienia informacji: 21.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2019 23:40 Dodanie informacji Anna Melki