Wynik naboru na stanowisko: główny księgowy w Gdyńskim Centrum Zdrowia

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani:
Jolanta Wołoszka, zamieszkała w Gdyni.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych wybrana kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone    w ogłoszeniu o naborze. Pani Jolanta Wołoszka jest absolwentką Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie na kierunku zarządzanie i marketing oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie na kierunku ekonomia.
W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Jolanta Wołoszka wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu przepisów o finansach publicznych. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów. Posiadana wiedza oraz długoletnie doświadczenie zawodowe rokują prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku głównego księgowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Klupa
Ostatnio zmodyfikował: Anna Klupa
Data wytworzenia informacji: 24.04.2019
Data udostępnienia informacji: 24.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.04.2019 10:23 Dodanie informacji Anna Klupa