Wynik naboru na stanowisko: od inspektora do starszego inspektora ds. profilaktyki uzależnień w Gdyńskim Centrum Zdrowia

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych wybrani kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych składających się z pytań z zakresu opisanego w ogłoszeniu nie wybrano osoby spełniającej oczekiwania Komisji. Żaden z kandydatów nie wykazał się wymaganą wiedzą w wystarczającym stopniu. W związku z powyższym nabór na ww. stanowisko został nierozstrzygnięty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Klupa
Ostatnio zmodyfikował: Anna Klupa
Data wytworzenia informacji: 04.06.2019
Data udostępnienia informacji: 04.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.06.2019 09:41 Dodanie publikacji Anna Klupa
04.06.2019 09:40 Dodanie informacji Anna Klupa