Wynik naboru na stanowisko: od referenta do specjalisty ds. dietetyki w Gdyńskim Centrum Zdrowia


Komisja Rekrutacyjna informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko w Gdyńskim Centrum Zdrowia,  ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia została wybrana Pani:
 

Magdalena Drażba, zamieszkała w Gdyni

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych wybrana kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Magdalena Drażba jest absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka. Posiada również niezbędne doświadczenie zawodowe związane z realizacją działań dotyczących promocji zdrowia i edukacji żywieniowej.
W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Magdalena Drażba wykazała się najlepszą wiedzą z zakresu zagadnień dotyczących dietetyki oraz wykazała się doświadczeniem zawodowym związanym z prowadzeniem działań z obszaru zdrowego żywienia adresowanych do mieszkańców Gdyni. Na przygotowany zestaw pytań kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Zarówno wiedza, jak i dotychczasowe doświadczenie rokują prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku od referenta do specjalisty ds. dietetyki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Melki
Data wytworzenia informacji: 24.09.2018
Data udostępnienia informacji: 24.09.2018