Odnawianie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego dróg w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdyni

RZ-EZP.271.9.2019/NW/DT                                                                                    Gdynia, 22.03.2019r.                                                                                
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odnawianie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego dróg w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia Wargacka
Data wytworzenia informacji: 22.03.2019
Data udostępnienia informacji: 22.03.2019