Andrzej Ryński
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 334
Nr telefonu: 58 668 81 48
Nr faxu: 58 668 85 02
E-mail: a.rynski@gdynia.pl

Dla interesantów:

Interesantów przyjmuje w czwartki, po wcześniejszym umówieniu. Zapisy na spotkania przyjmuje Referat Skarg i Interwencji (pokój nr 215, II piętro) lub pod numerem telefonu 58 668 86 10, 58 668 86 09.

Urodzony w 1967 r. w Poznaniu. Gdynianin z wyboru.

W 1993 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Całe swoje zawodowe życie związał z działaniami na rzecz społeczeństwa. Najpierw pracował w międzynarodowych organizacjach pozarządowych, następnie w rządowym Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a ostatnio w samorządowym Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni.

Lubi nowe wyzwania.  W ramach organizacji pozarządowej podjął się między innymi wprowadzenia na rynek wydawniczy nowego ogólnopolskiego czasopisma studenckiego, który w krótkim czasie osiągnął nakład 60.000 egzemplarzy i wydawany jest do dzisiaj. 

Ważnym działaniem w karierze zawodowej było podjęcie, w lutym 2008 roku, pracy w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku w Wydziale Funduszy Europejskich i Zagranicznych. Doświadczenie w realizacji projektów trudnych i innowacyjnych było podstawą powierzenia mu koordynowania, przygotowań i realizacji projektów przy wsparciu funduszy zagranicznych. Zadanie dotyczyło realizacji projektów dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyjnych, z tzw. Funduszy Norweskich oraz z wojewódzkich i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Doceniono jego działania i kompetencje, powołując go na stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W 2016 roku podjął pracę w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni, co było spełnieniem marzenia o pracy dla gdyńskiej społeczności, z którą się związał jako mieszkaniec. Doświadczenie i osobiste zaangażowanie w wiele działań na rzecz miasta i jego mieszkańców zostało dostrzeżone nie tylko przez mieszkańców, ale również przez przełożonych. Propozycja objęcia odpowiedzialności za prowadzenie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz włączenie w roku 2017 do Kolegium Prezydenta jest tego potwierdzeniem. 

Doświadczenie w zarządzaniu majątkiem samorządowym oraz Skarbu Państwa, realizacji wielu projektów remontowych i inwestycyjnych oraz kontakty z mieszkańcami dają podstawę to podejmowania kolejnych wyzwań, które stawia sobie za cel w rozwoju swojej kariery zawodowej.

Preferuje różne formy aktywnego spędzania wolnego czasu, regularnie gra w piłkę, biega, jeździ na rowerze. Interesuje się muzyką, szczególnie w wydaniu koncertowym, sam gra też na gitarze. Z pozostałych zainteresowań warto wspomnieć grafikę komputerową oraz hermeneutykę biblijną.

Szczęśliwy mąż i ojciec.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.09.2017
Data udostępnienia informacji: 19.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2018 14:36 Aktualizacja treści Michał Kowalski
26.11.2018 09:26 Korekta Michał Kowalski
06.12.2017 08:12 Korekta Michał Kowalski
05.12.2017 15:35 Korekta Michał Kowalski
11.09.2017 10:08 Aktualizacja treści Jan Kowalski
11.09.2017 10:08 Aktualizacja treści Jan Kowalski
10.09.2017 19:48 Aktualizacja treści Jan Kowalski
10.09.2017 19:46 Aktualizacja treści Jan Kowalski
10.09.2017 19:33 Aktualizacja treści Jan Kowalski
10.09.2017 19:33 Aktualizacja treści Jan Kowalski
06.09.2017 10:39 Korekta Michał Kowalski
06.09.2017 10:38 Korekta Michał Kowalski
06.09.2017 10:36 Korekta Michał Kowalski
06.09.2017 09:15 Aktualizacja treści Michał Kowalski
05.09.2017 12:21 Korekta Michał Kowalski