Marek Stępa
Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju

Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 119
Nr telefonu: 58 668 80 12
Nr faxu: 58 620 24 48
E-mail: sekr.e@gdynia.pl

Dla interesantów:

Interesantów przyjmuje po uprzednim umówieniu. Zapisy na spotkania przyjmuje sekretariat E (pok.119, I piętro) lub pod numerem telefonu 58 668 80 12.

Z zawodu architekt, studiował na Politechnice Gdańskiej, tam też w 1993 roku obronił pracę i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie pedagogiki w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświaty oraz religioznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim.

Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa. Zajmował się wykonawstwem, projektowaniem, nadzorem inwestorskim, państwowym nadzorem budowlanym. Był biegłym sądowym, uczył przedmiotów zawodowych w technikum budowlanym i na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Ma na swoim koncie liczne publikacje w języku polskim, angielskim, duńskim i rosyjskim.

Od 1994 radny Rady Miasta Gdyni, przez 4 lata pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej. Od 1998 wiceprezydent miasta. Jest odpowiedzialny m.in. za planowanie przestrzenne, inwestycje miejskie, transport publiczny oraz ochronę dziedzictwa.

Z jego inicjatywy powstała jednostka budżetowa gminy o nazwie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, co pozwoliło skupić w jednym ręku i właściwie skoordynować prace planistyczne prowadzone dotąd w rozproszeniu przez różne pracownie. Gdynia posiada obecnie jeden z największych odsetków pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego wśród dużych miast. Wykonany w biurze w roku 2004 plan zagospodarowania Kamiennej Góry uzyskał nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich. Regularnie odbywające się w mieście ogólnopolskie konferencje urbanistyczne współorganizowane przez oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich korzystają z jego wsparcia.

Jest autorem koncepcji aktywnej ochrony zabytków gdyńskiego modernizmu. Z jego inicjatywy w mieście powołano urząd konserwatora zabytków. Był inicjatorem wpisania gdyńskiego Śródmieścia do rejestru zabytków i uruchomienia cyklicznych konferencji naukowych poświęconych architekturze modernistycznej w Gdyni i w Europie.

Od roku 1998 odpowiedzialny za przygotowanie i realizację wszystkich inwestycji miejskich zrealizowanych przez samorząd w tym: Trasy Kwiatkowskiego – III etap (przez las), ulicy Janka Wiśniewskiego, Drogi Gdyńskiej (zwanej Różową), a także dziesiątek kilometrów dróg osiedlowych, kanalizacji burzowych i sanitarnych, wodociągów, sieci oświetlenia przyulicznego i innych. Spośród obiektów kubaturowych najwięcej trudu kosztowała - choć i najwięcej satysfakcji przynosi - Hala Gdynia Arena. Na uwagę zasługuje również położony w jej pobliżu stadion rugby, przebudowa dawnych garaży komunikacji miejskiej dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, sieć marin nad Zatoką Pucką z gdyńską mariną na czele, baseny przyszkolne w Chyloni, na Karwinach, Obłużu i Witominie oraz sala sportowa na ul. Okrzei.

Obecnie nadzoruje realizację bądź przygotowania do realizacji takich inwestycji jak: przebudowa ulicy Morskiej, przebudowa wybranych skrzyżowań w ciągu ulicy Morskiej, budowa szeregu ścieżek rowerowych i wiele innych.

Nowe zagadnienia, którymi z jego inicjatywy gdyński samorząd aktywnie się zajmuje, to efektywność energetyczna, niskoemisyjność oraz odnawialne źródła energii. Gdynia jako jedno z pierwszych polskich miast przystąpiła do europejskiej sieci Covenant of Mayors (Porozumienie Burmistrzów) i opracowała Sustainable Energy Action Plan (plan działań na rzecz zrównoważonej energii). Wraz z okolicznymi gminami Gdynia zorganizowała grupę zakupową energii, co pozwoliło uzyskać znaczne zmniejszenie wydatków na ten cel.

Nadzoruje pracę Zarządu Komunikacji Miejskiej. Reprezentuje miasto w zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Wniósł swój wkład we wprowadzenie biletu metropolitalnego. Jako nadzorujący pracę Zarządu Cmentarzy Komunalnych zainicjował uruchomienie samoobsługowych wypożyczalni sprzętu ogrodowego (grabki, motyki, szczotki) na gdyńskich cmentarzach.

Jest członkiem założycielem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej pozostając w nim w czynnej służbie. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Ruch dla Gdyni, promującego lokalny gdyński patriotyzm.

Odznaczony brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju przez Ministra Obrony Narodowej. Posiadacz Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Koszykówki.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju demokracji i samorządności, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej decyzją Prezydenta RP odznaczony w 2010 r. Złotym Krzyżem Zasługi.

Nie posiada telewizora, za to często można go spotkać w kinie, teatrze, na koncertach oraz na meczach gdyńskich drużyn. Sam niegdyś namiętnie uprawiał sport nie osiągając jednak wybitnych rezultatów.

m.stepa@gdynia.pl


fot. Piotr Manasterski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.03.2017
Data udostępnienia informacji: 24.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2018 11:11 dodanie podmiotów podległych Michał Kowalski
05.09.2017 14:07 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
24.03.2017 15:44 Korekta Michał Kowalski
24.03.2017 13:04 Dodanie informacji Justyna Śliwicka
24.03.2017 11:08 Dodanie informacji Justyna Śliwicka