Roman Witowski
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Nr pokoju: 409
Nr telefonu: 58 761 20 00
Nr faxu: 58 662 28 41
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dla interesantów:

Interesantów przyjmuje po uprzednim umówieniu.

Urodzony w 1955 roku. Absolwent II LO im. Adama Mickiewicza. Z wykształcenia jest prawnikiem. W 1979 ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Całą zawodową aktywność poświęcił Gdyni. W latach 80. pracował w administracji Polskich Linii Oceanicznych. Z gdyńskim samorządem związany od 1992 roku. Pracował w Wydziale Eksploatacji, a następnie w Wydziale Budynków Urzędu Miasta. Od października 2010 roku dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Wizja miasta, do której stara się dążyć, to przestrzeń publiczna przyjazna i dostępna dla dla pieszych, osób starszych, z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi w wózkach i dla rowerzystów, szerokie i wygodne chodniki, zieleń i fontanny. To drogi bez zatorów i z uprzywilejowaniem transportu zbiorowego.
 
Do jego kompetencji należy w szczególności nadzór i koordynacja pracy podległego mu Zarządu Dróg i Zieleni. Przedmiotem działalności ZDiZ jest realizacja zadań związanych z: nadzorem i bieżącym utrzymaniem infrastruktury miejskiej, a w tym szczególnie zarządzaniem, siecią dróg publicznych i wewnętrznych pozostających w zarządzie Miasta Gdyni, terenami zielonymi, drzewostanem miejskim i lasami komunalnymi, oczyszczaniem miasta, oświetleniem ulic i placów oraz kanalizacją deszczową.

Interesuje się literaturą i filmem, a przede wszystkim bowlingiem i nurkowaniem.

Szczęśliwy mąż, ojciec i dziadek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.03.2017
Data udostępnienia informacji: 19.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.11.2018 09:26 Korekta Michał Kowalski
24.03.2017 11:12 Dodanie informacji Justyna Śliwicka
24.03.2017 11:12 Dodanie informacji Justyna Śliwicka
24.03.2017 10:49 Dodanie informacji Justyna Śliwicka