Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna została powołana Zarządzeniem nr 4162/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2016 roku jako organ doradczy Prezydenta w sprawach zagospodarowania przestrzennego. Komisję powołuję się na okres od początku 2016 r. do końca 2017 r.

Skład Komisji:
Powołuję następujący skład Komisji:
1) dr inż. arch. Barbara Bańkowska,
2) mgr inż. Jerzy Góra,
3) dr inż. arch. Karolina Krośnicka,
4) dr inż. arch. Piotr Lorens,
5) dr inż. arch. Feliks Pankau,
6) mgr inż. arch. Piotr Rutkowski,
7) mgr Inż. arch. Edward Wojciech Zakrzewski,
8} dr inż. arch. Maria Sołtysik,
9) mgr inż. arch. Krzysztof Zając - Przewodniczący Komisji.

Zakres działania Komisji:
1. Komisja opracowuje opinie w sprawach dotyczących:
- projektów studium uwarunkowań rozwoju i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta lub projektów zmiany studium -  zgodnie z art. 11 pkt 5 ustawy,  
- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów ich zmian - zgodnie z art. 17 pkt 6a ustawy,
- analizy zmian w zagospodarowania przestrzennym gminy, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych oraz wieloletnich   programów ich sporządzenia - zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy.
2. W razie potrzeby Komisja opracowuje opinie w w innych sprawach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym miasta, w tym w sprawach dotyczących:
- projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub ustaleniu warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji - mających istotne znaczenie dla wizerunku i funkcjonowania miasta.
3. W swoich opiniach Komisja może formułować wnioski do Prezydenta Miasta o przystąpienie do konkretnych opracowań   studialnych.

Dodatkowe informacje:  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 23.02.2016
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.02.2016 12:59 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.04.2014 15:25 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
14.05.2012 14:57 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.05.2012 14:56 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.05.2012 14:55 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
14.05.2012 14:52 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
14.05.2012 14:29 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
27.10.2011 11:08 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 11:02 Aktualizacja treści Michał Kowalski
27.10.2011 10:03 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 10:01 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.10.2011 09:35 Aktualizacja treści Michał Kowalski