Składy osobowe stałych komisji Rady Miasta


Komisja Gospodarki Komunalnej:
1)  Elżbieta Sierżęga - przewodnicząca
2)  Jakub Ubych – wiceprzewodniczący,
3)  Ireneusz Bekisz,
4)  Andrzej Bień,
5)  Bogdan Krzyżankowski
6)  Zenon Roda,
7)  Paweł Stolarczyk,
8)  Anna Szpajer.

Komisja Kultury:
1) Maja Wagner – przewodnicząca,
2) Ewa Krym – wiceprzewodnicząca
3) Marcin Bełbot,
4) Danuta Białooka – Kostenecka,
5) Krzysztof Chachulski,
6) Grzegorz Taraszkiewicz,
7) Marcin Wołek
8) Joanna Zielińska.

Komisja Oświaty:
1) Ewa Krym – przewodnicząca,
2) Jarosław Kłodziński
3) Anna Myszka,
4) Dorota Płotka,
5) Danuta Styk - wiceprzewodnicząca,
6) Ireneusz Trojanowicz.

Komisja Planowania Przestrzennego i Strategii:
1) Marika Domozych – przewodnicząca,
2) Andrzej Bień – wiceprzewodniczący,
3) Marcin Bełbot,
4) Paweł Stolarczyk,
5)  Tadeusz Szemiot,
6)  Grzegorz Taraszkiewicz,
7) Jakub Ubych,
8) Marcin Wołek.

Komisja Rewizyjna:
1) Sebastian Jędrzejewski - przewodniczący
2) Dorota Płotka,
3) Danuta Styk,
4) Tadeusz Szemiot
5) Grzegorz Taraszkiewicz.

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia: 
1) Lechosław Dzierżak – przewodniczący
2) Danuta Białooka – Kostenecka,
3) Marika Domozych,
4) Bogdan Krzyżankowski,
5) Danuta Styk,
6) Anna Szpajer - wiceprzewodnicząca,
7) Mariola Śrubarczyk – Cichowska,
8) Maja Wagner

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:
1) Stanisław Borski – przewodniczący,
2) Krzysztof Chachulski,
3) Marek Dudziński,
4) Lechosław Dzierżak,
5) Sebastian Jędrzejewski – wiceprzewodniczący,
6) Zenon Roda,
7) Elżbieta Sierżęga,
8) Ireneusz Trojanowicz.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1) Jakub Ubych – przewodniczący,
2) Krzysztof Chachulski,
3) Lechosław Dzierżak – wiceprzewodniczący,
4) Ewa Krym,
5) Dorota Płotka,
6) Zenon Roda.

Komisja Sportu:
1) Jarosław Kłodziński - przewodniczący
2) Ireneusz Bekisz,
3) Stanisław Borski,
4) Marek Dudziński,
5) Sebastian Jędrzejewski,
6) Anna Myszka - wiceprzewodnicząca,
7) Mariola Śrubarczyk – Cichowska,
8) Joanna Zielińska.

Komisja Budżetowa:
1) Joanna Zielińska – przewodnicząca Rady Miasta
2) Andrzej Bień – wiceprzewodniczący Rady Miasta
3) Stanisław Borski – wiceprzewodniczący Rady Miasta i przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej
i Bezpieczeństwa
4) Marcin Wołek – wiceprzewodniczący Rady Miasta
5) Lechosław Dzierżak - przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia
6) Jarosław Kłodziński - przewodniczący Komisji Sportu
7) Maja Wagner - przewodnicząca Komisji Kultury
8) Ewa Krym - przewodnicząca Komisji Oświaty
9) Marika Domozych - przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii
10) Elżbieta Sierżęga - przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej
11) Jakub Ubych - przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
12) Sebastian Jędrzejewski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Anuszek
Data wytworzenia informacji: 02.12.2014
Data udostępnienia informacji: 11.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.07.2019 12:27 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
23.07.2019 12:11 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
09.04.2019 13:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.04.2019 12:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.03.2019 12:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.12.2018 12:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.12.2018 11:49 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.12.2018 08:21 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:29 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:28 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:16 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:13 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:09 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:07 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 09:50 Aktualizacja treści Jan Kowalski
20.10.2017 09:50 Zmiana podstawy prawnej Jan Kowalski
20.10.2017 09:49 Aktualizacja treści Jan Kowalski
20.10.2017 09:49 Aktualizacja treści Jan Kowalski
20.10.2017 09:32 Aktualizacja treści Jan Kowalski
20.10.2017 09:32 Aktualizacja treści Jan Kowalski