Składy osobowe stałych komisji Rady Miasta

1)            Elżbieta Sierżęga - przewodnicząca
2)            Jakub Ubych – wiceprzew,
3)            Ireneusz Bekisz,
4)            Andrzej Bień,
5)            Bogdan Krzyżankowski
6)            Zenon Roda,
7)            Paweł Stolarczyk,
8)            Anna Szpajer.

Komisja Kultury:
1)      Maja Wagner – przewodnicząca,
2)      Ewa Krym – wiceprzew.
3)      Marcin Bełbot,
4)      Danuta Białooka – Kostenecka,
5)      Krzysztof Chachulski,
6)      Grzegorz Taraszkiewicz,
7)      Marcin Wołek
8)      Joanna Zielińska.

Komisja Oświaty:
1)            Ewa Krym – przewodnicząca,
2)            Jarosław Kłodziński
3)            Anna Myszka,
4)            Dorota Płotka,
5)            Danuta Styk - wiceprzewodnicząca,
6)            Ireneusz Trojanowicz.

Komisja Planowania Przestrzennego i Strategii:
1)            Marika Domozych – przewodnicząca
2)            Andrzej Bień – wiceprzew.
3)            Marcin Bełbot,
4)            Paweł Stolarczyk,
5)            Tadeusz Szemiot,
6)            Grzegorz Taraszkiewicz,
7)            Jakub Ubych,
8)            Marcin Wołek.

Komisja Rewizyjna:
1)            Sebastian Jędrzejewski - przewodniczący
2)            Dorota Płotka,
3)            Danuta Styk,
4)            Tadeusz Szemiot
5)            Grzegorz Taraszkiewicz.

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia: 
1)            Lechosław Dzierżak – przewodniczący
2)            Danuta Białooka – Kostenecka,
3)            Marika Domozych,
4)            Bogdan Krzyżankowski,
5)            Danuta Styk
6)            Anna Szpajer - wiceprzewodnicząca
7)            Mariola Śrubarczyk – Cichowska ,
8)            Maja Wagner

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:
1)      Stanisław Borski – przewodniczący,
2)      Krzysztof Chachulski,
3)      Marek Dudziński,
4)      Lechosław Dzierżak,
5)      Sebastian Jędrzejewski – wiceprzew.
6)      Zenon Roda
7)      Elżbieta Sierżęga,
8) Ireneusz Trojanowicz


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1)            Jakub Ubych – przewodniczący,
2)            Krzysztof Chachulski,
3)            Lechosław Dzierżak – wiceprzew.,
4)            Ewa Krym,
5)            Dorota Płotka
6)            Zenon Roda.

Komisja Sportu:
1)            Jarosław Kłodziński - przewodniczący
2)            Ireneusz Bekisz,
3)            Stanisław Borski,
4)            Marek Dudziński,
5)            Sebastian Jędrzejewski,
6)            Anna Myszka - wiceprzewodnicząca,
7)            Mariola Śrubarczyk – Cichowska,
8)            Joanna Zielińska.

Komisja Budżetowa:
1) Joanna Zielińska – przewodnicząca Rady Miasta
2) Andrzej Bień – wiceprzewodniczący Rady Miasta
3) Stanisław Borski – wiceprzewodniczący Rady Miasta i przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej
i Bezpieczeństwa
4) Marcin Wołek – wiceprzewodniczący Rady Miasta
5) Lechosław Dzierżak - przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia
6) Jarosław Kłodziński - przewodniczący Komisji Sportu
7) Maja Wagner - przewodnicząca Komisji Kultury
8) Ewa Krym - przewodnicząca Komisji Oświaty
9) Marika Domozych - przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii
10) Elżbieta Sierżęga - przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej
11) Jakub Ubych - przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
12) Sebastian Jędrzejewski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 02.12.2014
Data udostępnienia informacji: 11.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.04.2019 13:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.04.2019 12:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.03.2019 12:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.12.2018 12:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.12.2018 11:49 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.12.2018 08:21 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:29 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:28 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:16 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:13 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:09 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:07 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 09:50 Aktualizacja treści Jan Kowalski
20.10.2017 09:50 Zmiana podstawy prawnej Jan Kowalski
20.10.2017 09:49 Aktualizacja treści Jan Kowalski
20.10.2017 09:49 Aktualizacja treści Jan Kowalski
20.10.2017 09:32 Aktualizacja treści Jan Kowalski
20.10.2017 09:32 Aktualizacja treści Jan Kowalski