Zaproszenie do składania ofert na organizację koncertu z okazji Nocy Sylwestrowej 31.12.2018/1.01.2019 r.

Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert na organizację koncertu z okazji Nocy Sylwestrowej 31.12.2018/1.01.2019 r.
 
Miejsce realizacji: Gdynia Śródmieście
 
Termin realizacji: 31.12.2018/1.01.2019 r.
 
Maksymalne przewidywane na to zadanie: 555 000 zł brutto.
 
Rekomendacje programowe, które należy spełnić:
1) Przygotowanie programu Nocy Sylwestrowej oraz organizacja:
a) koncertu wraz z zabezpieczeniem technicznym (kwestie formalno-prawne, płotki, nagłośnienie, ochrona, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie sanitarne, sprzątanie),
b) wydarzeń towarzyszących, z uwzględnieniem aktywności dla rodzin wraz z potrzebnym zapleczem technicznym,
c) wydarzenia alternatywnego dla pokazu fajerwerków.
2) Przygotowanie koncepcji promocji wydarzenia wraz z realizacją.
3) Projekt powinien:
a) mieć nowoczesny charakter, zgodny z wizją promocji Gdyni jako miasta nowoczesnego,
b) być skierowany do szerokiego grona odbiorców, z uwzględnieniem uczestnictwa w imprezie rodzin,
c) wspierać postawy proekologiczne.
4) Od wykonawcy wymaga się profesjonalnej fotograficznej dokumentacji wydarzenia.
5) Udokumentowanie doświadczenia w organizacji imprezy masowej na minimum 5 tys. osób.
 
Kryteria oceny ofert (można uzyskać maksymalnie 100 punktów):
- zgodność oferty z rekomendacjami programowymi – do 40 punktów
- cena wynikająca z kosztorysu zawartego w ofercie – do 30 punktów
- doświadczenie w realizacji imprez o podobnym charakterze – do 10 punktów
- indywidualna ocena oferty przez członka komisji – do 10 punktów
- atrakcyjność proponowanego programu obchodów dla mieszkańców – do 10 punktów
 
Oferty i rekomendacje należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub w Kancelarii UMG przy ul. 10 lutego 24,  81-364 Gdynia w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2018 r. (poniedziałek). W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
 
Na ofercie należy zaznaczyć, że jest ona kierowana do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni na organizację koncertu z okazji Nocy Sylwestrowej 31.12.2018/1.01.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Grzechnik
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 21.09.2018
Data udostępnienia informacji: 21.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2018 13:47 Dodanie informacji Natalia Spychalska