Obwieszczenie dot. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej w Gdyni”

RAAIII.6740.8.1.2019.RW-915/rozbud.ulic                                        Gdynia dnia 11.04.2019r.                                                                 
 
 
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA GDYNI
 
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1474)

 ZAWIADAMIA,
 
że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.: „Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej w Gdyni” na działkach nr: 3428, 3394, 3395, (3465*), 3464, 3382, 3557, 3558, 3559, 3563, 3562, 3561, 3560, 3496, (3495*), 3497, 3708, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3620, 3621, 3622, 3627, 3628, 3629, 3391, obręb Mały Kack 0019
*  działki objęte projektem podziału
 
Wykaz działek objętych podziałem:
Województwo pomorskie, obręb Mały Kack 0019, miasto Gdynia
●  dz. 3465 podzielona na dz. 3465/1 oraz 3465/2,
●  dz. 3495 podzielona na dz. 3495/1 oraz 3495/2,
 
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni
w pok. 324 ( tel. 58 668 84 22 ) t.j. poniedziałek w godz. 12ºº-16ºº, środa i piątek w godz. 8ºº-12ºº oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
                                                                       
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
1.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni ,
    Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  81-381 Gdynia
2.  Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni
     Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  81-381 Gdynia (www.gdynia.pl )
3. Prasa lokalna
4. RAAIII – a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Robert Wójcikiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.04.2019
Data udostępnienia informacji: 12.04.2019