Obwieszczenie dot. decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej "Budowa ul. Sterników w Gdyni"

OBWIESZCZENIE
 PREZYDENTA  MIASTA GDYNI
 
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa (t.j. Dz.U. z 2018r.,poz.2096, z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1474)
 
zawiadamia,
 
że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Sterników w Gdyni wraz z odcinkiem ul. Szyprów od skrzyżowania z ul. Sterników do rzeki Kaczej” na działkach nr: 2089, 2085, 2087, 2069, 2102, 2091, (2095*), 2120/4, 2104/1, 2070, (2103*), (1976*), obręb Orłowo 0022
*  działki objęte projektem podziału
 
Wykaz działek objętych podziałem:
Województwo pomorskie, obręb Orłowo- 0022, miasto Gdynia
●  dz. 2095 podzielona na dz. 2095/1 oraz 2095/2,
●  dz. 2103 podzielona na dz. 2103/1 oraz 2103/2,
●  dz. 1976 podzielona na dz. 1976/1, 1976/2, 1976/3, 1976/4, 1976/5 oraz 1976/6
 
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 322 ( tel. 58 668 84 15 ) t.j. poniedziałek w godz. 12ºº-16ºº, środa i piątek w godz. 8ºº-12ºº oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 16.08.2019
Data udostępnienia informacji: 16.08.2019