Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa ul. Kwiatkowskiej w Gdyni"

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA GDYNI
 
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z póź zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 z póź. zm.)
 
ZAWIADAMIA,
 
że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.: „Budowa ulicy Kwiatkowskiej w Gdyni” na działkach nr: 3038*, 3042*, 3043, 3092, 3093, 3094, 3095*, 3096, 3132, 3133*, 3134/2*, 3135, 3136, 3137, 3138*, 3139, 3176*, 3177, 3180*, 3181*, 3182, 3183, 3184, 3200, 3513*, 3514*, 3134/1,  obręb Chwarzno-Wiczlino 0011
*  działki objęte projektem podziału
 
Wykaz działek objętych podziałem:
Województwo pomorskie, obręb Chwarzno-Wiczlino 0011, miasto Gdynia
- dz. 3038 podzielona na dz. 3038/1 i 3038/2
- dz. 3042 podzielona na dz. 3042/1 i 3042/2
- dz. 3095 podzielona na dz. 3095/1 i 3095/2,
- dz. 3133 podzielona na dz. 3133/1, 3133/2, 3133/3 i 3133/4
- dz. 3134/2 podzielona na dz. 3134/3 i 3134/4
- dz. 3138 podzielona na dz. 3138/1 i 3138/2,
- dz. 3176 podzielona na dz. 3176/1 i 3176/2
- dz. 3180 podzielona na 3180/1 i 3180/2
- dz. 3181 podzielona na 3181/1 i 3181/2
- dz. 3513 podzielona na 3513/1 i 3513/2,
- dz. 3514 podzielona na 3514/1 i 3514/2
 
 
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 423 ( tel. 58 668 84 14 ) t.j. poniedziałki w godz. 12ºº-16ºº, środy i piątki  w godz. 8ºº-12ºº oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 19.09.2018
Data udostępnienia informacji: 19.09.2018