Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej "Budowa ul. Necla w Gdyni"

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA GDYNI
 
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa ( t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z póżn.zm. ) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t. j. Dz. U. z 2018r.,poz. 1474z późn.zm.)
 
ZAWIADAMIA,
 
że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. A.Necla w Gdyni” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 609, 611, 612, 613, 614/1 (614), 614/2 (614), 614/3 (614), 644/1 (644), 644/2 (644), 687/1 (687), 687/2 (687), 685, 692, 701, 702, 721, 693, 699, 620, 683, 643, 723 obręb 0016 Kamienna Góra
(…) - w nawiasach podano numery działek przed podziałem
 
Wykaz działek objętych podziałem:
Województwo pomorskie, obręb 0016 Kamienna Góra, miasto Gdynia
dz. 614 podzielona na dz. 614/1,  614/2 oraz 614/3, 
dz. 644 podzielona na dz. 644/1 oraz 644/2
dz. 687 podzielona na dz. 687/1 oraz 687/2
 
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 423 ( tel. 58 66 88 424 ) w poniedziałek w godz. 12ºº-16ºº , środę i piątek w godz. 8ºº-12ºº oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 09.12.2019
Data udostępnienia informacji: 09.12.2019