Wykaz kontroli w 2014 r.

WYKAZ

kontroli Domu Pomocy Społecznej przeprowadzonych w 2014r. przez zewnętrzne organy kontroli

 

L.p.

Nazwa organu kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia pokontrolne

Wykonanie  zaleceń pokontrolnych

1.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

17.01.2014

Kontrola stanu sanitarno- higienicznego obiektu oraz realizacja ustawy z dn.09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Brak

-

2.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

21.02.2014

Kontrola kompleksowa bloku żywienia

Brak

-

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku

06.05.2014- 29.05.2014

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalanie uprawnień doświadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Brak

-

4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

12.08.2014

Szczepienia ochronne

Brak

-

5.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

25.11.2014-09.12.2014

Przestrzeganie procedur wewnętrznych przy wykonywaniu planu wydatków na 2014r

Brak

-

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lilianna Szewczuk
Wprowadził informację: Maciej Zatwarnicki.
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zatwarnicki.
Data wytworzenia informacji: 29.01.2015
Data udostępnienia informacji: 31.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2016 22:35 Dodanie informacji Maciej Zatwarnicki.