Wykaz kontroli w 2015 r.

WYKAZ 

kontroli Domu Pomocy Społecznej przeprowadzonych w 2015r. przez zewnętrzne organy kontroli

 

L.p.

Nazwa organu kontroli

Termin kontroli

Zakres kontroli

Zalecenia pokontrolne

Wykonanie  zaleceń pokontrolnych

1.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

13.05.2015

Kontrola stanu sanitarno- higienicznego obiektu oraz realizacja ustawy z dn.09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Brak

-

2.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

05.08.2015

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy.

Brak

-

3.

Państwowa Inspekcja Pracy

16.11.2015-27.11.2015

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w tym bhp.

Brak

-

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lilianna Szewczuk
Wprowadził informację: Maciej Zatwarnicki.
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zatwarnicki.
Data wytworzenia informacji: 29.01.2016
Data udostępnienia informacji: 31.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2016 22:37 Dodanie informacji Maciej Zatwarnicki.