Kontrole 2019:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie: nawiązanie stosunku pracy,akta osobowe pracowników, rozwiązanie stosunku pracy, wewnątrzzakładowe akty prawne: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, wynagradzanie za pracę -wybrane zagadnienia, przestrzeganie ustawy o związkach zawodowych-wybrane zagadnienia, przeciwdziałanie mobbingowi, profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia w dziedzinie bhp 23.08.2018 - 29.01.2019 Plik pdf  Dokumentacja przebiegu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy - rozmiar: 24327kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokumentacji dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 26.04.2019
Data udostępnienia informacji: 26.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2019 09:39 Aktualizacja treści Aleksandra Król
29.04.2019 09:37 Aktualizacja treści Aleksandra Król
26.04.2019 15:55 Aktualizacja treści Aleksandra Król
26.04.2019 15:55 Aktualizacja treści Aleksandra Król